Bảng giá vận chuyển hàng hóa đi các nước tại Long Hưng Phát

Bảng giá vận chuyển hàng hóa đi các nước tại Long Hưng Phát cập nhất mới nhất 2020, phí trên chưa bao gồm 18% phụ phí nhiên liệu và 10% V.A.T. Để được giá tốt nhất hãy liên Long Hưng Phát theo hotline: 093 373 3193 / 09 3679 9169.

Bảng giá chuyển phát nhanh tại Long Hưng Phát

Tra cứu zone bạn muốn gửi tại đây

Trọng lượng Zone A Zone B Zone C Zone D Zone E
0.5 24.5 28.39 25.5 32.53 28.6
1 26.5 30.5 29.7 36.04 33.34
1.5 29.45 32.62 33.40 39.53 39.10
2 33.70 34.73 37.21 43.04 45.64
2.5 36.82 38.85 41.47 48.52 49.18
3 38.62 40.69 43.90 52.01 53.71
3.5 40.42 42.54 45.56 54.5 57.25
4 42.22 44.38 48.33 59 60.75
4.5 44.02 46.23 51.09 62.48 64.29
5 45.82 48.07 54.88 65.96 67.83
5.5 54.22 56.47 62.47 75.57 77.37
6 55.61 57.86 66.06 76.67 80.91
6.5 57.01 59.26 68.65 77.77 84.45
7 58.40 60.65 71.24 78.87 87.99
7.5 59.80 62.05 73.84 79.98 91.53
8 61.19 63.44 76.43 81.07 95.07
8.5 62.59 64.84 79.02 82.18 98.60
9 63.98 66.23 81.61 83.28 102.14
9.5 65.38 67.63 84.20 86.65 105.68
10 66.77 69.02 86.80 90.06 109.22
10.5 75.30 78.35 92.22 96.40 113.84
11 76.30 79.90 93.74 100.10 115.45
11.5 77.30 81.45 95.26 104.05 117.06
12 78.30 83 96.78 107.90 118.67
12.5 79.30 84.55 98.29 111 120.29
13 80.30 86.10 99.81 114.90 121.90
13.5 81.30 87.65 101.33 118.30 123.51
14 82.30 89.20 102.84 120.5 125.12
14.5 83.30 90.75 104.36 122.60 126.74
15 84.30 92.30 105.88 124.56 128.35
15.5 87.30 96.85 109.39 126.85 131.36
16 88.30 98.40 110.91 128.90 134.57
16.5 89.30 99.95 112.43 130.30 137.55
17 90.30 101.5 113.95 132.60 141.09
17.5 91.30 103.05 115.46 134.70 144.45
18 92.30 104.60 116.98 136.80 147.39
18.5 93.30 106.15 118.5 140.5 150.90
19 94.30 107.70 120.01 142.15 154.13
19.5 95.30 109.25 121.53 144.45 157.78
20 96.30 110.80 123.05 146.55 160.20
Trọng lượng Zone F Zone G Zone H Zone I
0.5 28.23 31.23 34.5 37.63
1 35.7 38.7 34.6 44.35
1.5 40.16 43.16 42.60 51.37
2 44.62 47.63 50.60 58.26
2.5 49.09 52 58.60 67.11
3 54.01 56 66.60 74.01
3.5 57.94 63 74.60 80.87
4 61.86 71 82.60 87.75
4.5 65.78 77 90.60 94.61
5 69.71 82 98.60 101.51
5.5 79.45 88 108.60 111.94
6 83.20 94 118.60 119.37
6.5 86.94 101 124.82 128.37
7 90.68 106 131.25 138.37
7.5 94.43 112 137.69 148.37
8 97.78 119 144.12 158.37
8.5 103.12 124 150.56 168.37
9 106.47 129 157.01 178.37
9.5 109.82 134 163.44 188.37
10 113.17 140 169.88 198.37
10.5 123.42 151 179.22 206.37
11 126.08 156 185.55 214.37
11.5 128.75 161 191.89 222.37
12 131.41 166 198.23 230.37
12.5 134.08 172 204.56 238.37
13 136.37 177 210.91 246.37
13.5 138.66 182 217.24 254.37
14 140.96 187 223.57 262.37
14.5 143.25 192 229.94 270.37
15 145.55 198 236.26 278.37
15.5 152.66 203 242.68 286.37
16 154.76 208 248.10 294.37
16.5 156.87 212 253.52 302.37
17 158.98 216 258.94 310.37
17.5 161.09 220 264.36 318.37
18 163.02 224 269.78 326.37
18.5 164.94 226 275.21 334.37
19 166.86 230 280.63 342.37
19.5 168.79 234 286.05 350.37
20 170.71 238 291.48 358.37

Bảng giá chuyển phát tiết kiệm tại Long Hưng Phát

Xem zone bạn muốn gửi tại đây

Trọng lượng Zone A Zone B Zone C Zone D Zone E
21 – 44 4 4.10 6 7.97 6.80
45 – 70 3.30 3.5 4.90 7 5.40
71 – 99 3 3.30 4.80 5.92 5.24
100 – 299 2.5 3 4.30 5.60 5
300 – 499 2.40 2.90 4.10 5.40 4.90
500 – 999 2.20 2.70 4 5.30 4.80
1000 2.10 2.60 3.90 5.20 3.90
Trọng lượng Zone F Zone G Zone H Zone I
21 – 44 7.10 7.40 12.5 21.10
45 – 70 5.60 5.80 9.30 11.90
71 – 99 5.5 5.60 9 11.60
100 – 299 4.5 4.60 8.60 11.30
300 – 499 4.30 4.60 8.30 10.80
500 – 999 4.20 4.40 8 10.5
1000 4.10 4.30 7.70 10.20

Bảng tra cứu zone

STT Quốc gia Zone
1 Thailand A
2 Hongkong A
3 Singapore A
4 Macau B
5 Brunei B
6 Indonesia B
7 Malaysia B
8 Philippines B
9 Australia C
10 Japan C
11 China C
12 Taiwan C
13 New Zealand C
14 Korea C
15 Myanmar D
16 Nepal D
17 Iran D
18 Bangladesh D
19 Pakistan D
20 Mongolia D
21 Tahiti D
22 United States of America E
23 Canada E
24 Mexico E
25 Puerto Rico E
26 Luxembourg E
27 France F
28 Spain F
29 Germany F
30 United Kingdom F
STT Quốc gia Zone
31 Italia F
32 Belgium F
33 Netherlands F
34 Switzerland F
35 Ireland G
36 Norway G
37 Denmark G
38 Finland G
39 Swedend G
40 Russia G
41 Poland G
42 Czech Republic G
43 Dubai G
44 Ukraina G
45 Portugal G
46 Argentina H
47 Brazil H
48 Qatar H
49 Turkey H
50 Saudi Arabia H
51 Kuwait H
52 Algieria I
53 Panama I
54 Cameroon I
55 Togo I
56 Congo I
57 South Africa I
58 Columbia I
59 Benin I
60 Cuba I