Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này mô tả cách thức Công ty TNHH Chuyển Phát Nhanh Long Hưng Phát sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là thông tin về bạn và có tính nhận dạng bao gồm: tên, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, số fax, thông tin ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, giới tính, tình trạng cư trú tình trạng tài chính, sở thích cá nhân, địa chỉ thư điện tử (email) của bạn, nghề nghiệp, hình ảnh mà bạn đã cung cấp cho Long Hưng Phát trong các đơn đăng ký, mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ.

Việc cung cấp thông tin cá nhân của bạn là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp thông tin cá nhân cho Long Hưng Phát, Long Hưng Phát sẽ không thể xử lý thông tin cá nhân của bạn và có thể dẫn đến việc Long Hưng Phát không thể cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn hoặc không thể chấp nhận thanh toán do bạn thực hiện.

Bên cạnh những thông tin cá nhân bạn trực tiếp cung cấp cho Long Hưng Phát, Long Hưng Phát có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn từ các nguồn thông tin đại chúng hoặc từ các bên thứ ba như:

 • Từ các mẫu đơn đăng ký hoặc đề nghị sử dụng
 • Các nguồn thông tin đại chúng khác như danh bạ
 • Từ các trang mạng xã hội của công ty cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh mà bạn theo dõi, yêu thích hoặc là fan của các trang đó
 • Từ các tổ chức cung cấp thông tin tín dụng, bên cung cấp bảo hiểm hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ tín dụng
 • Thông qua việc bạn liên lạc, trao đổi với Long Hưng Phát tại bất kỳ sự kiện hay hoạt động nào
 • Từ các tổ chức hoặc đơn vị khác nhau thuộc Long Hưng Phát
 • Từ các tổ chức cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc có mối quan hệ hợp đồng với bạn
 • Từ các nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị marketing hoặc đối tác tiếp thị marketing
 • Từ việc sử dụng các ứng dụng, trang web của Long Hưng Phát bao gồm tất cả các ứng dụng, trang web do Long Hưng Phát điều hành

Thông tin cá nhân của bạn cũng có thể được thu thập từ các cookies được sử dụng trên các trang web và trong trường hợp bạn là một nhà cung cấp dịch vụ.

2. Mục đích thu thập xử lý thông tin

Long Hưng Phát có thể sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của bạn vì mục đích kinh doanh, vận chuyển, giao hàng và giao nhận hàng hóa, hoạt động thanh toán. Trong trường hợp bạn là một khách hàng sử dụng dịch vụ của Long Hưng Phát:

 • Nhằm thực hiện các nghĩa vụ của Long Hưng Phát theo bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết với bạn
 • Nhằm xử lý việc đăng ký và cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của bạn
 • Nhằm xử lý và quản lý điểm tích lũy của bạn trong chương trình khách hàng thân thiết
 • Nhằm quản lý, xác minh việc đăng ký sử dụng của bạn đối với các sản phẩm, dịch vụ của Long Hưng Phát và cung cấp cho bạn các lợi ích dành cho người đăng ký
 • Nhằm xác nhận thanh toán liên quan đến bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào mà bạn yêu cầu
 • Nhằm phát triển, cải thiện và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của bạn
 • Nhằm sử dụng cookies để xải thiện các quy trình, hoạt động quảng cáo, thông báo, xác minh, an toàn và tuân thủ, phân tích và quản lý nhu cầu khách hàng của chúng tôi.

Mục đích chung:

 • Nhằm trả lời các câu hỏi, bình luận và phản hồi của bạn
 • Nhằm phục vụ mục đích quản lý nội bộ như: kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu trữ cơ sở dữ liệu
 • Nhằm phục vụ mục đích phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm để duy trì sự an toàn và đảm bảo an ninh cho các dịch vụ của chúng tôi
 • Nhằm giúp Long Hưng Phát tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật

Và bạn đồng ý và cho phép Long Hưng Phát sử dụng và xử lý theo yêu cầu của bạn của bạn vì các mục đích và theo cách thức được quy định trong chính sách này.

3. Mục đích tiếp thị và quảng bá

Long Hưng Phát cũng sử dụng và xử lý thông tin của bạn vì các mục đích khác như sau:

 • Gửi cho bạn các cảnh báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng trong các dịp đặc biệt từ Long Hưng Phát.
 • Thông báo và gửi cho bạn lời mời tham dự các sự kiện hoặc hoạt động do Long Hưng Phát, đối tác, nhà tài trợ hoặc nhà quảng cáo của công ty tổ chức.
 • Xử lý việc đăng ký tham gia của bạn vào các sự kiện hoặc hoạt động và để liên lạc với bạn về việc tham gia của bạn tại sự kiện hoặc hoạt động đó.
 • Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn giữa các công ty con, công ty liên kết và liên doanh cũng như các đại lý, người bán hàng, nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, nhà thầu, những bên có thể liên lạc với bạn để tiếp thị về sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc khuyến mại của họ;theo hình thức gửi thư bằng đường bưu điện, điện thoại, tin nhắn (SMS), dịch vụ nhắn tin trực tuyến, bằng thư tay và/hoặc email.

4. Tiết lộ cho bên thứ ba

Long Hưng Phát có thể hợp tác với các công ty, bên cung cấp dịch vụ hoặc cá nhân khác nhằm thực hiện các công việc cần thiết nhân danh Long Hưng Phát. Do vậy việc này có thể cung cấp quyền tiếp cận hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba đó. Bên thứ ba bao gồm:

 • Các đối tác của Long Hưng Phát, bao gồm các bên Long Hưng Phát cộng tác trong các sự kiện, chương trình và hoạt động nhất định
 • Bên cung cấp dịch vụ quảng cáo
 • Các công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ sự kiện
 • Các công ty nghiên cứu thị trường
 • Các bên cung cấp dịch vụ bao gồm: các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin về cơ sở hạ tầng, phần mềm và công tác phát triển
 • Các cố vấn chuyên môn và kiểm toán viên bên ngoài, bao gồm cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và chuyên gia tư vấn
 • Các tổ chức khác trong Long Hưng Phát
 • Các cơ quan nhà nước để tuân thủ các quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan nhà nước

Thông tin cá nhân cũng có thể được chia sẻ liên quan đến giao dịch doanh nghiệp chẳng hạn như: thành lập liên doanh, bán công ty con hoặc bộ phận kinh doanh, sáp nhập, hợp nhất, bán tài sản hoặc trong trường hợp khó có thể xảy ra là giải thể doanh nghiệp.

5. Cookies

Long Hưng Phát và các bên thứ ba mà Long Hưng Phát hợp tác, có thể sẽ sử dụng cookies, web beacon, web tag, 3web script, các dữ liệu chia sẻ như HTML5 và Flash, công cụ định danh quảng cáo và các công nghệ tương tự có liên quan đến việc sử dụng các trang web và ứng dụng của bạn.

Cookies có thể truyền tải thông tin về bạn và việc sử dụng dịch vụ của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt web của bạn, tìm kiếm yêu thích, địa chỉ IP, dữ liệu có liên quan đến quảng cáo mà được trình chiếu cho bạn hoặc được bạn bấm vào và ngày giờ sử dụng của bạn.

Cookies có thể được lưu trữ trong từng phần cụ thể. Long Hưng Phát có thể cho phép các bên thứ ba sử dụng cookies trên các trang web và ứng dụng để thu thập các thông tin cùng loại vì cùng các mục đích mà Long Hưng Phát tự thực hiện. Các bên thứ ba sẽ có thể liên kết các thông tin mà họ thu thập được với các thông tin khác mà họ đã có về bạn từ các nguồn thông tin khác. Chúng tôi không nhất thiết phải truy cập hoặc kiểm soát các cookies mà họ sử dụng.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ có thể chia sẻ thông tin không cá nhân về bạn với các bên thứ ba, chẳng hạn như: dữ liệu định vị, chỉ dẫn quảng cáo hoặc một dữ liệu giải mã từ một chỉ dẫn tài khoản (chẳng hạn như địa chỉ email) để phục vụ cho việc thể hiện các quảng cáo mục tiêu. Trong trường hợp bạn không muốn thông tin cá nhân của bạn được thu thập qua cookies trên trang web, bạn có thể tắt cookies bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet của bạn để vô hiệu hóa, khóa hoặc tắt cookies bằng cách xóa lịch sử truy cập của bạn hoặc xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet của bạn.

6. Liên kết với trang web bên thứ ba

Các trang web có thể chứa các liên kết tới các trang web của các bên thứ ba. Xin vui lòng lưu ý rằng Long Hưng Phát không chịu trách nhiệm đối với việc thu thập, sử dụng, duy trì, chia sẻ, hoặc tiết lộ dữ liệu và thông tin của các bên thứ ba đó. Nếu bạn trực tiếp cung cấp thông tin cho những trang đó, chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của những trang đó sẽ được áp dụng và Long Hưng Phát không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động xử lý thông tin hoặc các chính sách bảo mật của những trang đó.

Thông Tin Cá Nhân của Trẻ Chưa Thành Niên và Cá Nhân Khác

Nếu bạn là một bậc cha mẹ hoặc người giám hộ, xin vui lòng không cho phép trẻ chưa thành niên (người dưới 18 tuổi) dưới sự giám hộ của bạn gửi thông tin cá nhân tới Long Hưng Phát. Trong trường hợp thông tin cá nhân như vậy được cung cấp cho Long Hưng Phát bằng cách này bạn chấp thuận cho việc xử lý thông tin cá nhân của trẻ chưa thành niên và cá nhân bạn chấp nhận và đồng ý ràng buộc bởi chính sách này và chịu trách nhiệm đối với các hành động của trẻ.

Trong một số trường hợp bạn có thể đã cung cấp thông tin cá nhân liên quan đến cá nhân khác (ví dụ như vợ/chồng, các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè của bạn) và trong những trường hợp đó bạn thay mặt và đảm bảo rằng bạn được ủy quyền cung cấp thông tin cá nhân của họ cho Long Hưng Phát và bạn đã có sự chấp thuận của họ về việc thông tin cá nhân của họ được xử lý và sử dụng theo cách thức như đã nêu trong chính sách này.

8.  Đồng ý và chấp thuận

Đồng ý và chấp thuận bằng cách liên lạc với Long Hưng Phát, sử dụng các dịch vụ của Long Hưng Phát, mua các sản phẩm từ Long Hưng Phát hoặc thông qua việc hợp tác với Long Hưng Phát. Bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu chính sách này và đồng ý và chấp thuận việc Long Hưng Phát sử dụng, xử lý và chuyển giao thông tin cá nhân của bạn theo quy định tại chính sách này.

Long Hưng Phát có quyền chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản của chính sách này bất cứ lúc nào bằng cách công bố chính sách cập nhật trên các trang web, ứng dụng. Bằng cách tiếp tục liên lạc với Long Hưng Phát, tiếp tục sử dụng các dịch vụ của Long Hưng Phát, tiếp tục mua các sản phẩm từ Long Hưng Phát hoặc thông qua việc tiếp tục hợp tác với công ty TNHH Chuyển Phát Nhanh Long Hưng Phát sau khi chính sách này được chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi, những hành động như vậy có nghĩa là bạn đã đồng ý với những chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi đó.